Köpevillkor

Allmän information

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via spannmalsfritt.se och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och Duktig E-handel, org.nr. 969788-7280. Kontaktuppgifter och övrig information om Spannmålsfritt hittar du på Webbplatsen. Villkoren är tillämpliga på alla avtal som du som konsument ingår med Spannmålsfritt.

Samtliga priser på Webbplatsen är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få beställa hos oss.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och färgavvikelser samt eventuell slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella felaktiga priser före och efter att beställningen är behandlad. Eventuella rekommendationer är endast rekommendationer utifrån personliga uppfattningar. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från tredje man.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Spannmålsfritt förbehåller sig rätten att häva köpet om bedrägeri befaras. Alla varor förblir Spannmålsfritt egendom intill dess att full betalning har kommit Spannmålsfritt tillhanda.

Dina kontaktuppgifter kommer endast att ses och behandlas av Spannmålsfritt och våra samarbetspartners. Dina kontaktuppgifter kommer aldrig säljas eller på annat vis spridas till tredje part utan ditt godkännande.

Alla varor som saluförs och presenteras i nätbutiken finns inne på lager (om inget annat anges). Lagerstatus uppdateras löpande, och vi reserverar oss för mindre avvikelser.

Webbplatsen och dess innehåll ägs av oss eller våra samarbetspartners. Informationen är skyddad bl.a. genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan att vi först skriftligen godkänt detta.

Ångerrätt och retur

1.1 Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

1.2 Ångerfristen löper ut 14 dagar efter

a) den då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning; 
b) vid avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium: den dag då avtalet ingicks;
c) vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning; eller
d) vid avtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor under en viss tid: då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning. 

1.3 Vill du utöva ångerrätten ska du upprätta en returanmälan genom att kontakta vår support på mail: retur@spannmalsfritt.se. Glöm inte att inkludera ordernummer i ditt mail.

1.4 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ett meddelande via epost om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

1.5 När vi mottagit ditt mail, skickar vi instruktioner tillbaka på hur du returnerar din vara. Du betalar själv frakt för retur.

Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet. Vidare godkänner du och bekräftar att du har tagit del av informationen om personuppgifter och godkänt användningen av cookies.

Genom att du godkänner Villkoren samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan Spannmålsfritt och dig som kund. I samband med att du lägger din beställning accepterar du även att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp. Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Du erhåller i steg ett en preliminär bekräftelse. När ditt paket är packat och färdigt att levereras, erhåller du sedan i steg två din slutgiltiga orderbekräftelse. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Spannmålsfritt reserverar sig från avvikelse i slutleverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Du kan göra din beställning på Webbplatsen dygnet runt, varorna plockas normalt sett nästkommande arbetsdag.

Leverans

En normal leveranstid är upp till 8-12 arbetsdagar efter det att vi har skickat din beställning, med reservation för att varan är slut på lagret. I många fall går det dock betydigt snabbare än så att få sin leverans. För närvarande levererar vi endast inom Sverige. Alla paket levereras till dörren men om kunden ej är anträffbar kan avi utlämnas och uthämtning ske på närmaste utlämningsställe.

Alla paket ligger kvar på utlämningsställena i 14 dagar innan de returneras till oss, läs mer om detta nedan under ”Ej uthämtat paket”.

Ej uthämtat paket

Outlösta paket omfattas ej av ångerrätten. För paket som ej hämtas ut debiteras en avgift på för närvarande 299 kr. Detta motsvarar de kostnader som det orsakat oss att skicka ut paketet samt motta det i retur. Varor vilka levereras som postpaket till postens utlämningsställe aviseras med sms till din mobil och ligger kvar i två veckor. Brev som inte kan lämnas i din brevlåda levereras till närmaste utlämningsställe och aviseras med SMS. Ej uthämtade varor returneras till oss.

Reklamation

Om du fått en trasig eller felexpedierad vara, vänligen kontakta oss inom 14 dagar, med information om felet, artikelnummer samt ditt ordernummer. Vi tillämpar konsumentköplagens (1990:932) reklamationsrätt, vilket ger dig som kund rätt att reklamera en produkt i upp till 3 år, reklamationen skall dock göras inom skälig tid.

En reklamation ersätts alltid i första hand av en ny vara. Kan inte detta alternativ erbjudas tillämpar vi full returrätt.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen och vid en eventuell tvist följer Spannmålsfritt Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och EUs Online Dispute Resolution.

Återbetalning

Återbetalning sker inom 14 dagar till samma betalsätt som du betalt din order med. Administrationen av returen utförs av Spannmålsfritt kundtjänst. Återbetalningen görs av PAYEX AB.

Har du handlat för under 600 kr och därmed betalat en fraktavgift på 89 kr, återbetalas fraktavgiften endast om du gör en full retur. Eventuell rabatt använd på returnerad vara är förbrukad och flyttas inte över till annan vara.

Force majeure

Spannmålsfritt ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Spannmålsfritt inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Spannmålsfritt dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Spannmålsfritt rätt att häva köpet med omedelbar verkan.