Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@spannmalsfritt.se. Genom att beställa eller använda spannmålsfritts tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att spannmålsfritt använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in via mail samt vid personlig kontakt.

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller kontaktar oss per e-post, brev eller telefon osv.
Denna information kan vara: Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress och mobiltelefonnummer.
Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.
 • Information om produkter och leveranser – detaljer angående de produkter du köper av oss.
 • Historisk information– tidigare köp, betalningshistorik.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem samt plattform.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och produkter till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Tex vid leveranser.

Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om spannmålsfritt eller en väsentlig del av spannmålsfritts tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om spannmålsfritts kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Tex bokföringslagen.
 • Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. På spannmalsfritt.se använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som används endast under en session).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts från en annan webbplats än den som du besöker).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Vi använder cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt, medan andra cookies förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som plats och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på spannmalsfritt.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.