Insektsprotein och klimatet

Varför insektprotein?

Vi på spannmålsfritt.se erbjuder unika produkter med insektsprotein. 

Uppfödning av produktionsdjur är ett av de största bovarna i dagens samhälle då det har väldigt hög CO2.påverkan. 

Detta problem kommer att fortsätta att öka under de kommande årtiondena på grund av CO2-utsläppen och den globala befolkningstillväxten. Förutom den höga konsumtionen av jordens resurser är användningen av antibiotika i traditionell djuruppfödning också ett problem. Insektsbaserad hundmat är det perfekta alternativet. De insekter som används blir inte sjuka, så antibiotika behöver aldrig användas i uppfödningen. Vidare förbrukar produktionen betydligt mindre resurser. Till exempel, i jämförelse med boskapsuppfödning, behövs endast cirka en tiondel energi för samma utbyte av protein.

Larverna från den svarta soldatflugan (Latin: Hermetia Illucens) fungerar som huvudkälla till protein för Bellfors foder. Dessa innehåller alla näringsämnen redan 10 dagar efter kläckning och är sedan redo för vidare bearbetning. Det avfall som genereras under produktionen används som naturligt gödningsmedel. På det sättet finns i stort sett ingen negativ klimatpåverkan i samband med produktionen av detta foder. 

De viktigaste fördelarna för din hund:

Bellfors hundfoder med insektsprotein skyddar inte bara miljön. Det är också en hälsosam matkälla för din hund som på inget sätt kompromissar med din hunds naturliga behov för kost med högt innehåll av protein. Bellfors insekt-foder kännetecknas bland annat av följande egenskaper:

 • mycket hög smältbarhet
 • hundmat helt utan spannmål
 • bara naturliga ingredienser. Ingen antibiotika. Inget GMO
 • praktiskt taget ingen allergipotential
 • Högt proteininnehåll och proteinerna i Bellfors insektsbaserade hundmat är lätt smältbara. Dess biologiska värde är cirka 85 procent vilket är mycket högt.
 • Som med alla andra Bellfor-produkter tillsätts ingen form av spannmål. Detta gynnar din hunds hälsa, eftersom spannmålsfritt hundfoder ger en mer balanserad blodsockernivå.
 • Inget lidande för de produktionsdjur som blir till hundfoder
 • Minimal klimatpåverkan. Vanlig djuruppfödning har stor CO2-påverkan, det har inte uppfödningen av insekter
 • Ingen transport, uppfödningen sker på Bellfors egna anläggning där även fodret görs så inget kött behöver transporteras till fabriken. 
 • Återvinnare – insekternas foder består av organiskt material som blir över i den övriga produktion av hundmat, blast, skal etc. 
 • Avfallet från produktionen av insekter blir till naturligt gödsel
 • 82% kött! Hundar behöver kött, många har försökt göra vegetariska alternativ på kostnad av hundars välmående. Detta är ett av marknadens bästa foderval även sett ur hundens synvinkel. 

Insekter är ett av naturens underverk. Det är planetens bästa återvinnare och de lever av organisk avfall vilket gör att inget behöver slängas. Blast mm från de grönsaker som används i hundfodret blir till mat för insekterna.
Insekter erbjuder en ny källa av näring till mänskligheten.

Olika studier visar att insekter inte känner smärta. Trots detta ligger insekternas välmående Bellfor mycket varmt om hjärtat varför de träffar skyddsåtgärder för att säkra insekternas välmående och sundhet. De har byggt en egen anläggning för uppfödning av insekter.
Optimal temperatur är viktig för insekternas välmående, reproduktion och tillväxt.
Den svarta soldatflugan som är den arten som Bellfor föder upp kommer ursprungligen från subtropiska områden. Därför ser Bellfor till att de har den temperatur som den är van med från sin ursprungsmiljö så de kan upprätthålla sin naturliga levnadsmiljö. På det sättet försäkrar de sig om att deras insekter trivs och inte utsätts för lidande utan att de får leva på ett för dom så naturligt sätt som möjligt.

Insekter lever på organisk avfall. Därför utfodrar Bellfor sina insekter med högklassiga vegetabiliska biprodukter. Dessutom säkerställer de, med hjälp av speciella sensorer, att insekterna alltid får det de behöver. Av samma anledning är deras uppfödning och produktion av insekter godkänd av internationella GMP+ som säkerställer ansvarsfull produktion av djurmat internationellt.

När larverna är färdigväxta är det dags för avlivning vilket bara tar en bråkdel av en sekund. På detta sättet garanteras minimalt lidande. Insekterna avlivas på plats och behöver alltså inte känna vare sig oro eller skräck i samband med transport och avlivning. Även i sina produkter med annan proteinkälla använder Bellfor endast djur som har haft ett bra liv och fått gå fritt utomhus, varför de ser insekter som en fantastisk produkt för hundmatsproduktionen, då den tillåter hundar att äta som de är skapade för med ett foder med ett högt innehåll av protein utan att detta får negativ inverkning på klimatet och utan att andra djur behöver lida i produktionskedjan.